Oleksandra Shandra

Institution: 
National Taras Shevchenko University
Address: